درب اتوماتیک و کرکره اتوماتیکگروه خسروشاهی

به دلیل الزامات بهداشتی بیشتر بیمارستانهای امروز از دربهای اتوماتیک برای کنترل عبور و مرور استفاده می کنند. شاید بتوان گفت بیشترین سود و استفاده از دربهای خود باز شونده را بشر در بیمارستانها برده است.

در قسمت های مختلف یک بیمارستان درب های با قابلیت های مختلف طراحی و تولید و نصب می شوند. مثلا درفضاهای رادیو گرافی نیاز به دربهایی با قابلیت ضد اشعه داریم و در فضاهای آزمایشگاهی نیاز به دربهایی با روکشهای ضد میکروبی و در بعضی مواقع نیاز به اتاق پاک بیمارستانی و دربهایی با قابلیت درزبندی وجود دارد.  این دربها طوری طراحی میشوند که هیچ گونه فضا و درز اضافی نداشته باشند تا از ورود حشرات و دیگر آلودگیها جلوگیری شود.

در مثال دیگر درب های اتوماتیک اتاق عمل یا دربهای اتوماتیک که در مناطق ویژه بیمارستان به کار گرفته می شوند دارای دریچه های برای ارتباط با آن سوی در می باشند.

درب اتوماتیک اتاق عمل

درب های اتوماتیک مانند دربهای معمول قابلیت طراحی برای استفاده های گوناگون را دارند.

ببعضی از این دربها با قابلیت ضد برخورد،  امنیت و سرعت بیشتری را برای عبور و مرور های پرتعداد کارکنان و بیماران بیمارستانی فراهم می کنند.

شیشه های به کار رفته در این دربها را  می توان بنا به درخواست مشتری شفاف،مات و یا در رنگ به خصوص نصب کرد.

درب اتوماتیک اتاق عمل برای دیگر مکانهای بهداشتی درمانی همچون درمانگاه ها، مراکز فیزیوتراپی، کلینیک های کوچک تخصصی، آزمایشگاه ها، مطب های خصوصی و ... هم پیشنهاد می شود.

با عضویت در سایت آخرین اخبار به شماره همراه شما پیامک شود .