درب اتوماتیک و کرکره اتوماتیکگروه خسروشاهی

راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (کشویی) مدل Robus 600-1000

 1. سیم کشی لوازم جانبی به مانند چشمی Blubus، فلاشر، کلید سوئیچ و غیره را مانند نقشه کاتالوگ اصلی انجام بدهید. (در صورتی که کلید سوئیچ MOSE را نصب نکنید باید ترمینال Stop را توسط سیم جا مپر نمایید).
 2. جا مپر کردن ترمینال Stop قبل از روشن نمودن دستگاه انجام بشود.
 3. بعد از سیم کشی لوازم جانبی مرحله شناسایی لوازم جانبی را به شرح زیر انجام شود: کلیدهای open و stop را با هم نگه دارید تا چراغ‌ های L1-L2 شروع به چشمک زدن کند بعد کلیدها را رها نمایید. پس از چند ثانیه چراغ‌ های L1-L2 خاموش شده و چراغ‌ های L3-L4 شروع به چشمک زدن می‌ کند که این نشانه این است که لوازم جانبی شناسایی شده است.

شناسایی کورس درب اتوماتیک پارکینگی کشویی

 1. کلید خلاص کن درب اتوماتیک را فعال نموده و درب را در حالت وسط قرار بدهید و بعد کلید خلاص کن را قفل نمایید.
 2. کلیدهای Close و Stop را با هم نگه دارید تا درب کشویی شروع به حرکت کردن به سمت بسته شدن کند سپس کلیدهای Close و Stop را رها نمایید و منتظر بمانید تا درب یک مرحله کامل بسته شدن و باز شدن کامل و مجدداً بسته شدن را انجام دهد و در انتها درب Stop کرده و چراغ‌های L3 و L2 شروع به چشمک زدن می کند.

روش پاک کردن ریموت

کلید برد رادیویی یا رسیور را نگه دارید تا چراغ رسیور ثابت روشن شده بعد از ۳ ثانیه چراغ رسیور به مدت ۳ بار روشن و خاموش می‌ شود. توجه نمایید قبل از خاموش شدن سومین مرحله کلید رسیور را رها نموده و منتظر بمانید تا چراغ رسیور شروع به چشمک زدن سریع کرده بعد ۵ بار به آرامی روشن و خاموش می‌ شود و در انتها چراغ رسیور خاموش می‌ شود.

روش ست کردن ریموت

کلید برد رادیویی یا رسیور را نگه دارید تا چراغ رسیور ثابت روشن شود بعد کلید را رها نموده و سریعاً کلید ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته بعد کلید ریموت را رها نمایید و منتظر بمانید تا چراغ رسیور کاملاً خاموش شود. در صورتی که این مرحله صحیح انجام بشود چراغ رسیور شروع به چشمک زدن سریع کرده و بعد به تعداد ۵ بار روشن و خاموش می‌ شود که نشان گر سیو شدن ریموت می‌ باشد.

دستگاه Robus دارای ۸ آپشن می‌ باشد که در حالت اولیه به صورت تنظیم پیش فرض کارخانه قرار دارد که در صورت نیاز به شرح زیر تنظیم می‌ گردد.

راهنمایی جهت ریست کردن دستگاه

پس از اینکه دستگاه را روشن کردید کلیدهای close و open را باهم نگه دارید تا چراغ‌های L2 و L1 شروع به چشمک زدن کند. بعد کلیدها را رها کنید. در این حالت دستگاه به تنظیم اولیه کارخانه برمی‌ گردد.

برای تنظیم آپشن‌ها یا جهت فعال یا غیرفعال کردن آپشن مورد نظر

 1. کلید SET را نگه دارید تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن کند بعد کلید را رها نمایید یعنی وارد آپشن L1 شدید که این آپشن برای تنظیم مقدار تایم بسته شدن درب کشویی پارکینگی در حالت اتوماتیک بسته شدن درب می‌ باشد.
 2. اگر خواستید این آپشن را فعال یا غیرفعال نمایید با زدن ممتد یا لحظه‌ ای کلید SET چراغ L1 شروع به چشمک زدن کم نور یا پرنور می‌ کند. اگر چراغ L1 کم نور چشمک زد یعنی این آپشن غیر فعال است و اگر چراغ L1 پرنور چشمک زد یعنی این آپشن فعال می‌ باشد.
 3. بعد از فعال نمودن آپشن کلید SET را نگه دارید تا یکی از چراغ های L1 تا L8 ثابت روشن شود که نشان گر آن است که آپشن مورد نظر روی چه مقدار تایم برای بسته شدن درب تنظیم می‌ باشد.
 4. اگر خواستید مقدار مورد نظر را تغییر بدهید در همان حالت که کلید SET را نگه داشتید می‌ توانید با زدن لحظه‌ ای کلید OPEN یا CLOSE مقدار آپشن را تغییر بدهید. بعد کلیدها را رها نمایید و به مدت 10 ثانیه صبر کنید تا تغییرات داده شده ذخیره و از آپشن خارج شوید که در این حالت چراغ‌های L4 و L3 شروع به چشمک زدن می‌ کند.

معرفی آپشن‌ها در درب اتوماتیک پارکینگی کشویی

L1: Pause time به معنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک. بسته شدن درب اتوماتیک کشویی خود شامل هشت مرحله می‌ باشد.

L1- ۵ ثانیه، L2- ۱۵ ثانیه، L3- ۳۰ ثانیه، L4- ۴۵ ثانیه، L5- ۶۰ ثانیه، L6- ۸۰ ثانیه، L7- ۱۲۰ ثانیه، L8- ۱۸۰ ثانیه.

L2 Step by step: به معنی چگونگی عملکرد فرمان step by step که بهتر است روی L1 یا L2 تنظیم شود.

Open-stop-close-stop-L1

Open-stop-close-stop-L2

Motor speed: L3 به معنی تنظیم مقدار سرعت موتور که شامل:

L1- خیلی آهسته، L2- آهسته، L3- معمولی، L4- سریع، L5- خیلی زیاد،  L6- بی‌ نهایت زیاد، L7- باز شدن سریع و بسته شدن آهسته، L8- باز شدن بی‌ نهایت زیاد و بسته شدن سریع.

L4 Open Gate indicator output: به معنی چگونگی عملکرد چراغ درب پارکینگی در هنگام باز و بسته شدن درب.

L1- عملکرد چراغ  موقع باز شدن درب.

L2 – روشن شدن چراغ اگر درب بسته بشود.  

L3- روشن شدن چراغ اگر درب باز بشود.

L4- فعال شدن چراغ با فرمان مرحله ۲ ریموت

L5- فعال شدن چراغ با فرمان مرحله ۳ ریموت

Motor force: L5 به معنی تنظیم مقدار قدرت موتور که به نسبت وزن درب اتوماتیک مقدارش تنظیم می‌ شود.

L1- اندازه قدرت بی‌ نهایت زیاد

L2 – اندازه قدرت خیلی زیاد

L3- اندازه قدرت زیاد

L4- اندازه قدرت معمولی

L5- اندازه قدرت برای درب سنگین معمولی

L6- اندازه قدرت برای درب سنگین

L7- اندازه قدرت برای درب خیلی سنگین

L8- انددازه قدرت برای درب بی‌ نهایت سنگین

Open partially: L6 به معنی تنظیم مقدار باز شوی درب

L1- نیم متر بازشو                       L5- ۵/۲ متر

L2- یک متر                                L6- ۳ متر

L3- ۵/۱ متر                               L7- ۴/۳ متر

L4- ۲ متر                                    L8- ۴ متر بازشو

Maintenance warning: L7 به معنی Error دادن درب جهت سرویس بعد از مقدار کارکرد درب که شامل هشت مرحله می‌ باشد.

L1- یعنی این که دستگاه به صورت اتوماتیک خودش تشخیص بدهد که چه موقع نیاز به سرویس دارد.

L2 – بعد از ۱۰۰۰ بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس بدهد.  

L3- بعد از 2000 بار  کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس بدهد. 

L4- بعد از ۴۰۰۰ بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس بدهد. 

L5- بعد از ۷۰۰۰ بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس بدهد.   

L6- بعد از ۱۰۰۰۰ بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس بدهد. 

L7- بعد از ۱۵۰۰۰ بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس بدهد. 

L8- بعد از ۲۰۰۰۰ بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس بدهد. 

List of malfunctions: L8 توجه کنید که این آپشن به منظورError جهت تعمیر اساسی دستگاه و برد می‌ باشد که باید این آپشن غیرفعال باشد و نیاز به تنظیم ندارد.

راهنمایی برای تنظیم آپشن‌های بعدی

 

 1. کلید SET را نگه دارید تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن کند بعد کلید SET را رها نمایید. یعنی وارد آپشن L1 شده اید.
 2. با زدن کلیدهای Close یا Open به صورت لحظه‌ ای وارد آپشن‌ های بعدی شوید که در این حالت به جای چراغ L1 یکی از چراغ‌های L2 تا L8 شروع به چشمک زدن می‌ کند سپس مراحل‌ بعدی را انجام بدهید.

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک آرتا در

مطلب پیشنهادی مرتبط: اجزای اصلی درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک الکترومکانیکی

مطلب پیشنهادی مرتبط: تعمیرات درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک ضد حریق

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک ضد سرقت

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک هوشمند

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک هیدرولیکی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک خروج اضطراری

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک اسلایدینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک رول آپ

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک اتاق عمل

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب آشیانه هواپیما و هلیکوپتر

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک نیم گرد

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک پلی کربنات

مطلب پیشنهادی مرتبط: خدمات چاپ روی درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک صنعتی کشویی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک صنعتی سکشنال

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک صنعتی کرکره ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک پر سرعت های اسپید

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک راهبند

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک ریلی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک زیر سقفی سکشنال

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک پارکینگ کرکره ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک کرکره ای فروشگاهی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک صنعتی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک پارکینگی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک شیشه ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب برقی کرکره ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب برقی شیشه ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب شیشه ای سکوریت

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب ریموتی پارکینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب شیشه ای کشویی

مطلب پیشنهادی مرتبط: ایمنی درب های اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: تیغه های کرکره برقی

مطلب پیشنهادی مرتبط: کارکرد درب اتوماتیک پارکینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک شیشه ای ریلی

مطلب پیشنهادی مرتبط: عملکرد ریموت کنترل درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک آرتا در

مطلب پیشنهادی مرتبط: کرکره اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب پارکینگی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب ریموتی

مطلب پیشنهادی مرتبط: انواع درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب برقی

مطلب پیشنهادی مرتبط: مزایای درب اتوماتیک شیشه ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: دلایل استفاده از درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: دلایل استفاده از کرکره اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: انواع کرکره اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: خروج از درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: آسیب های درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: چک کردن درب اتوماتیک

3.4/5 (7 رای)
parking power door pricerolling power doorparking rolling door priceglass power door
chapta

با عضویت در سایت آخرین اخبار به شماره همراه شما پیامک شود

whatsappphone