درب اتوماتیک و کرکره اتوماتیکگروه خسروشاهی

پروگرام کردن

برای پروگرام کردن درب پارکینگی ریموت کنترلی از ۳ کلید اصلی استفاده می‌شود:

Close : 1                Stop-set : 2            Open : 3

Open به منظور راه‌ اندازی درب اتوماتیک و کلید انتخاب انجام عملیات پروگرام کردن است.

Stop/set به منظور استپ کردن عملیات مانور پروگرام کردن و با فشار دادن ۵ ثانیه برای ورود به حالت پروگرام کردن استفاده می شود.

Close به منظور کنترل کردن بسته شدن درب و برای انتخاب کردن LED های مورد نظر از L1 تا L8 است.

توجه: برای پروگرام کردن روشن بودن هر کدام از LED ها نشانه فعال بودن آن عملیات و خاموش بودن هر کدام به معنی غیرفعال بودن آن عملیات می‌ باشد.

روش پروگرام کردن درب اتوماتیک پارکینگی (ریموت کنترل) کنترل یونیت

 1. کلید SET را فشار دهید و به مدت ۳  ثانیه نگه دارید.
 2. بعد از چشمک زدن LED1 کلید SET را رها نمایید.
 3. توسط کلید OPEN یا CLOSE یکی از LED های مورد نظر را انتخاب نمایید.
 4. با فشار دادن ممتد کلید SET می توانید LED مورد نظر خود را روشن (چشمک زدن پررنگ) یا خاموش (چشمک زدن کم رنگ) فعال یا غیرفعال نمایید.
 5. به مدت ۱۰ ثانیه صبرکنید تا عملیات انجام شده ذخیره بشود.

یک مثال برای پروگرام کردن کنترل یونیت

 1. کلید SET را فشار دهید و نگه دارید تا LED1 شروع به چشمک زدن کند. بعد کلید SET را رها نمایید.
 2. با کلید OPEN یا CLOSE می‌ توانید LED مورد نظر را انتخاب نمایید. برای مثال همان LED1 که در حالت چشمک زدن است را انتخاب می‌ کنیم.
 3. با زدن ممتد کلید SET همان LED1 را می‌ توانیم روشن یا فعال نماییم و بعد از فعال کردن کلید SET را نگه داشته تا یکی ازLED های ۱ تا ۸ روشن شود که نشان دهنده این است که LED1 مربوط به تنظیم مقدار تایم در حالتی که کلید SET را نگه داشته می‌ توانیم مقدارش را توسط کلید OPEN یا CLOSE انتخاب کنید و بعد کلیدها را رها کنید و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا عملیات ذخیره شود و مجدداً به همین روش می‌ توانید تعداد برنامه‌های LED1 تا LED8 را تنظیم کنید. توجه داشته باشید که LED8 را خاموش یا غیرفعال نمایید.

نشان دهنده وضعیت LED ها بعد از اتمام عملیات پروگرام کردن

LED1: روشن بودن آن به معنی این که عملیات اتوماتیک بسته شدن درب بعد از مقدار تایم انتخاب شده فعال است.

LED2: روشن بودن آن به معنی این که عملیات ریموت کنترل در حالت Step by step طبق تنظیم انتخاب عملیات مورد نظر فعال است و همچنین فعال بودن فرمان چشمی در طی باز شدن و بسته شدن درب پس از ۵ ثانیه صرف نظر از زمان تنظیم شده برای فرمان اتوماتیک بسته شدن.

LED3: روشن بودن آن به معنی این که تنظیم قدرت و سرعت درب یا بالاتر یا پایین‌تر از حد مورد نظر است و یا درب بسیار سنگین است یا گیر دارد که در این حالت کنترل یونیت برای جبران در حالت باز و بسته شدن درب یک فرمان بسته شدن اجرا می نماید و قبل از اجرا بسته شدن LED3 شروع به چشمک زدن می کند.

LED4: روشن بودن آن به معنی این که یک دقیقه بعد از فرمان مانور واحد کنترل یونیت و تمامی LEDها به غیر از LED BLUEBUS خاموش شده و یا به آهستگی شروع به چشمک زدن می نماید تا دوباره یک فرمان جدید دریافت کند.

LED5: روشن بودن آن به معنی این که سوئیچ قفل مرکزی فعال است.

LED6: روشن بودن آن به معنی این که فلاشر برای هشدار پیش از وضعیت خطر فعال است.

LED7 , LED8: روشن بودن آنها به معنی این که هشدار برای سرویس و نگهداری کنترل یونیت در طول زمان کارکرد می‌ باشد. یعنی کنترل یونیت یا موتور به برنامه ریزی مجدد یا تعمیرات نیاز دارد. (طبق برنامه ریزی شده مقدار کارکرد کنترل یونیت).

ریست کردن یا پاک کردن برنامه‌ها

کلید OPEN و CLOSE را با هم نگه دارید تا چراغ‌های L1 و L2 شروع به چشمک زدن کند. بعد سریعاً کلیدها را رها نمایید. اگر این عملیات پاک کردن درست انجام شود باید در اتمام کار L1 و L2 در حالت چشمک زدن باشد.

روش شناسایی ورودی لوازم جانبی مانند چشمی بلوباس

کلید OPEN و SET را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا L1 و L2 شروع به چشمک زدن سریع کند بعد کلیدها را رها نمایید. اگر این عملیات درست انجام شود باید L1 و L2 خاموش شده و L3 و L4 شروع به چشمک زدن نماید.

پاک کردن برنامه هشدار خطر جهت سرویس و نگهداری که مربوط به L8 می‌باشد.

 1. کلید SET را نگه دارید تا LED1 شروع به چشمک زدن کند. بعد کلید SET را رها نمایید.
 2. با کلید OPEN یا CLOSE L8 را انتخاب نمایید.
 3. کلید SET را یک بار فشار دهید تا L8 از حالت روشن و خاموش به حالت چشمک زدن پرنور در بیاید.
 4. کلید SET را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید و سریعاً در همان حالت کلید OPEN و CLOSE را همراه کلید SET به مدت ۳ ثانیه نگه دارید بعد اول کلید SET را رها کنید و بعد کلیدهای OPEN و CLOSE را رها کنید. در این حالت یکی از چراغ‌های L1 تا L8 شروع به چشمک زدن می‌ کند. به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا عملیات انجام شده ذخیره شود.

روش شناسایی اتوماتیک کورس درب اتوماتیک و انتخاب موتور یا جک

توجه: قبل از انجام این عملیات اول باید عملیات شناسایی لوازم جانبی انجام بشود. دوم عملیات پروگرام کردن برنامه L1 تا L8 انجام شود بعد دو لنگه درب در حالت وسط قرار بگیرد و بعد روش شناسایی اتوماتیک کورس درب و انتخاب موتور یا جک به روش زیر انجام بشود.

 1. کلید SET و CLOSE را نگه دارید تا LED1 شروع به چشمک زدن نماید و بعد کلیدها را رها نمایید.
 2. با کلید OPEN یا CLOSE بر روی LED مربوط به نوع موتور یا جک را انتخاب نمایید.

L1: نشان گر موتور یا جک مدل MB4024-MB5024-HY7024-HY7124 می‌ باشد.

L1- مدل ME3024                               L3- مدل TO4024-XME2124

L4- مدل TO5024                                L5- مدل TO7024

L6- مدل BM5024                              L7- مدل METROELITE

L8- مدل WINGOELITE          

 1. کلید SET را نگه دارید تا عملیات ذخیره شود و پس از ۳ ثانیه LED1 شروع به چشمک زدن می‌ کند. سپس کلید SET را رها نمایید.
 2. کلید SET و CLOSE را با هم نگه دارید تا L3 و L4 شروع به چشمک زدن سریع کند بعد کلیدها را رها کنید و پس از ۳ ثانیه موتور طی عملیات زیر شروع به حرکت می‌ کند.
 • موتور ۱ با سرعت پایین جهت بسته شدن درب حرکت کرده تا به انتها رسیده و توقف کند.
 • موتور ۲ با سرعت پایین جهت بسته شدن درب حرکت کرده تا به انتها رسیده و توقف کند.
 • اول موتور ۲ با سرعت پایین شروع به باز شدن درب کرده و بعد موتور ۱ با سرعت پایین شروع به باز شدن درب می‌ کند و بعد موتور ۱ و۲ توقف می‌ کنند.

توجه: اگر عملیات A-B-C یعنی حرکت موتور به ترتیب بالا نبود کلید STOP را بزنید و بعد سیم‌های مثبت و منفی موتور را جابه‌جا کنید و عملیات را از اول اجرا نمایید.

مفهوم LED ها در عملیات پروگرام کردن درب اتوماتیک پارکینگی

LED1: Pause time به معنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن در حالت اتوماتیک بسته شدن.

L1- ۵ ثانیه، L2- ۱۵ ثانیه، L3- ۳۰ ثانیه، L4- ۴۵ ثانیه، L5- ۶۰ ثانیه، L6- ۸۰ ثانیه، L7- ۱۲۰ ثانیه، L8- ۱۸۰ ثانیه.

Step by step function :LED2 به معنی تنظیم چگونگی عملکرد فرمان لحظه به لحظه یا گام به گام.

L1- باز- استپ- بسته- استپ

 L2- باز- استپ- بسته- باز

L3- باز- بسته- باز- بسته

L4- در ابتدای مانور فرمان گام به گام هیچ تأثیری ندارد و به عنوان مثال فرمان بسته شدن معکوس می‌ شود و فرمان باز شدن می‌ دهد و دستور باز شدن هیچ تأثیری ندارد.

L5- در ابتدای مانور گام به گام دستور باز هیچ تأثیری ندارد و دستور بسته شدن معکوس می‌ شود و دستور برای بیش از ۲ ثانیه فرمان استپ صادر می نماید.

L6- فرمان گام به گام کمتر از ۲ ثانیه دستور باز شوی جزئی می‌ دهد.

L7- با نگه داشتن فرمان گام به گام دستور توقف یا استپ صادر می‌ شود.

L8- باز شدن درب به حالت نیمه اتوماتیک و انتظار اجرای بسته شدن

Motor speed: LED3 یعنی تنظیم سرعت موتور که از L1 تا L8 می‌باشد.

L1- خیلی آهسته، L2- آهسته، L3- معمولی، L- سرعت، L5- سرعت بالا، L6- سرعت خیلی زیاد، L7- با سرعت باز شدن و آهسته بسته شدن، L8- باز شدن با سرعت خیلی زیاد و بسته شدن معمولی.

Motor discharge after closing :LED4 به معنی تنظیم مقدار فشار درب در حالت بسته شدن با مقدار ثانیه.

L1- با مقدار فشار ۱۰۰ میلی ثانیه پس از بسته شدن درب تا L8-۸۰۰ میلی ثانیه.

Motor forces :LED5 به معنی تنظیم مقدار قدرت موتور

L1- پایین‌ ترین قدرت تا L8- بالا ترین قدرت

Pedestrian or partial opening :LED6 به معنی تنظیم مقدار بازشوی درب برای عابر پیاده و وسیله نقلیه.

L1- برای مقدار ۴/۱ بازشوی درب یعنی فرمان موتور ۲

L2- برای مقدار ۲/۱ بازشوی درب یعنی فرمان موتور ۲

L3- برای مقدار ۴/۳ بازشوی درب یعنی موتور ۲

L4- باز شوی کامل دو در

L5- برای مقدار ۴/۱ بازشوی درب یعنی موتور ۱و۲

L6- برای مقدار ۲/۱ بازشوی درب یعنی موتور ۱و۲

L7- برای مقدار ۴/۳ بازشوی درب یعنی موتور ۱و۲

L8- مقدار کمترین بازشوی دو لنگه درب

Maintenance warming :LED7 به معنی تنظیم مقدار کارکرد کنترل یونیت و موتور در طول دفعات کارکرد و پس از آن هشدار سرویس و نگهداری داده می شود.

L1- ۵۰۰ بار کارکرد                               L2- ۱۰۰۰ بار کارکرد

L3- ۱۵۰۰ بار کارکرد                            L4- ۲۵۰۰ بار کارکرد

L5- ۵۰۰۰ بار کارکرد                            L6- ۱۰۰۰۰ بار کارکرد

L7- ۱۵۰۰۰ بار کارکرد                          L8- ۲۰۰۰۰ بار کارکرد

List of faults :LED8 به معنی تنظیم هشدار تعداد مانور درب می‌باشد که از L1 یعنی هشدار دادن بعد از یک مانور درب اعلام شود تا L8 یعنی هشدار بعد از ۸ مانور درب اعلام شود و در صورت خرابی و سرویس نگهداری کنترل یونیت می‌ باشد که بهتر است این گزینه را فعال نکنید.

 

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک آرتا در

مطلب پیشنهادی مرتبط: کرکره اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب پارکینگی

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب ریموتی

مطلب پیشنهادی مرتبط: انواع درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب برقی

مطلب پیشنهادی مرتبط: مزایای درب اتوماتیک شیشه ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: دلایل استفاده از درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: دلایل استفاده از کرکره اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: انواع کرکره اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: خروج از درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: آسیب های درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: چک کردن درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: درب اتوماتیک آرتا در

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب برقی پارکینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب کرکره ای پارکینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب کرکره برقی

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب شیشه ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب ریموت دار کرکره ای

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب برقی مغازه

مطلب پیشنهادی مرتبط: خرید درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: قیمت درب شیشه ای تاشو

مطلب پیشنهادی مرتبط: نمایندگی درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب درب ریلی پارکینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: خدمات درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب درب کرکره ای اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: خرید کرکره اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب درب پارکینگی

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب کنترل راهبند پارکینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب درب اتوماتیک پارکینگ

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب درب اتوماتیک

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب درب اتوماتیک صنعتی

مطلب پیشنهادی مرتبط: نصب درب اتوماتیک کرکره ای

3.6/5 (8 رای)
parking power door pricerolling power doorparking rolling door priceglass power door
زمان ثبت
دوشنبه 05 آذر 1397 04:17
محمودکیانفر
سلام وتشکر فراوان از راهنمایی دقیق شما دوستان
زمان ثبت
چهارشنبه 21 آذر 1397 15:52
ماری شجاعی
درب پارکینگ ما دیرتر بسته می شود
زمان ثبت
دوشنبه 18 آذر 1398 16:16
بهرامی
ممنون از اطلاعات با ارزشتون.
زمان ثبت
سه شنبه 17 تیر 1399 19:56
مهراد آریان
براى افرادى وهمسایه هائیکه تازه از درب برقى استفاده میکنند وبا اتومبیل جلو درب مى ایستند وباعث خرابى جک میشوند
( کمى دورتر از زاویه چشمى ) آیا راهنماى ویا فیلمى دارید که در ختیار این افراد گزارده شود براى استفاده بهینه از درب برقى

با احترام وتشکر
chapta

با عضویت در سایت آخرین اخبار به شماره همراه شما پیامک شود

whatsappphone