درب اتوماتیک و کرکره اتوماتیکگروه خسروشاهی
سه شنبه 20 تير 1396
راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (جک لولایی) مدل وینگو 4024

­­راهنما برای نصب  MC424 یا MCA2

LED1, LED2, LED3, LED4, LED5

کلید P1                   چراغ OK

کلید P2                   چراغ Diagn

کلید P3                   چراغ Speed

 1. برای وارد شدن به برنامه ریزی کلید P1 و کلید P2 را با هم نگه دارید تا پنج چراغ L1 تا L5 باهم شروع به چشمک زدن کند. بعد کلیدها را رها نمایید. بعد از ۳ ثانیه LED1 شروع به چشمک زدن می‌ کند. یعنی وارد آپشن LED1 شده اید.
 2. با زدن ممتد کلید P2 می‌ توانید آپشن مورد نظر یعنی LED1 تا LED5 را فعال یا غیرفعال نمایید یعنی پررنگ چشمک زدن LED مورد نظر به معنی فعال بودن آن و کمرنگ چشمک زدن LED یعنی غیرفعال بودن آن آپشن می‌ باشد.
 3. با زدن ممتد کلید P1 می‌ توانید آپشن مورد نظر از LED1 تا LED5 را انتخاب نمایید. دو مرحله آپشن داریم که هر دو شامل پنج مرحله از LED1 تا LED5 می‌ باشد.

توجه: در مرحله دوم چراغ P3 باید روشن بشود که به ترتیب به شرح زیر می‌ باشد.

روش ریست کردن برد MCA2 یا M424

 1. برق منبع تغذیه برد را قطع نمایید.
 2. کلید P1 و P2  را با هم فشار دهید و نگه دارید.
 3. برق تغذیه برد را وصل نمایید.
 4. به مدت ۴ ثانیه صبر نمایید و بعد کلیدهای P1 و P2  را رها کنید.
 5. بعد از چند ثانیه همه LEDهای L1 تا L5 روشن شده و شروع به چشمک زدن می‌ کند. اگر مرحله ریست کردن را درست انجام داده باشید باید چراغ P3 روشن شده باشد در غیر این صورت باید مرحله ریست را دوباره انجام بدهید.

توجه: مرحله چهارم در ریست کردن بردهای MC424 مدت تایم صبر کردن بعضی ها ۴ یا ۶ یا ۷ یا  ۹ یا ۱۰ یا  ۱۱  ثانیه می‌ باشد یعنی مقدار تایم آنها فرق می‌ کند.

معرفی آپشن‌های مرحله اول در درب اتوماتیک پارکینگی (جک لولایی)

LED1: به معنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن اتوماتیک درب

L1: ۵ ثانیه                                  L2: ۱۰ ثانیه                                 L3: ۲۰ ثانیه

L4: ۴۰ ثاینیه                               L5: 80 ثانیه

LED2: به معنی چگونگی عملکرد ترمینال ورودی AUX که خود شامل پنج مرحله از LED1 تا LED5 می‌ باشد.

LED1: به معنی فرمان باز شدن جزئی مرحله ۱

LED2: به معنی فرمان باز شدن جزئی مرحله ۲

LED3: به معنی فرمان باز شدن کامل دو درب

LED4: به معنی فرمان بسته شدن کامل دو درب

LED5: یعنی فرمان باز شدن درب توسط فرمان چشمی دوم. اگر این آپشن غیرفعال باشد یعنی ترمینال ورودی AUX هیچ فرمانی صادر نمی‌کند.

LED3: به معنی تنظیم مقدار تایم فلاش زدن قبل از باز شدن درب

LED1: به معنی این که قبل از باز شدن درب فلاشر چشمک نزند.

LED2: به معنیاین که پس از فرمان باز شدن درب ۳/۰  ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED3: به معنی این که پس از فرمان باز شدن درب ۷/۰  ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED4: به معنی این که پس از فرمان باز شدن درب ۳/۱  ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED5: به معنی این که پس از فرمان باز شدن درب ۲ ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED4: به معنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم حساسیت جریان که خود شامل پنج مرحله می‌باشد.

LED1: به معنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم بالا ترین حساسیت جریان یا مانع.

LED2: به معنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم کم ترین حد حساسیت جریان یا مانع.

LED3: به معنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم کم ترین حد نسبت به حساسیت جریان یا مانع.

LED4: به معنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم خیلی کم ترین حد حساسیت جریان با مانع.

LED5: به معنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم خیلی خیلی کم ترین حد حساسیت جریان یا مانع.

اگر که این آپشن غیرفعال شود فرمان بسته شدن توسط چشمی صادر می شود ولی بدون حساسیت جریان یا مانع.

LED5: به معنی تنظیم مقدار تأخیر باز شدن درب بعد از فرمان باز شدن درب.

LED1: تأخیر ۵  ثانیه بعد درب باز بشود.

LED2: تأخیر ۱۰ ثانیه بعد درب باز بشود.

LED3: تأخیر ۲۰ ثانیه بعد درب باز بشود.

LED4: تأخیر ۳۰ ثانیه بعد درب باز بشود.

LED5: تأخیر ۴۰ ثانیه بعد درب باز بشود.

اگر این آپشن غیرفعال بشود بعد از فرمان باز شدن درب تأخیر غیرفعال می‌ شود.

معرفی آپشن مرحله دوم در درب اتوماتیک پارکینگی (جک لولایی) که باید چراغ P3 روشن باشد

LED1: اگر که این آپشن فعال باشد تمامی LED های L1 تا L5 بعد از تنظیم نهایی خاموش شده و Stand by می‌ شود.

LED2: اگر که این آپشن فعال باشد برق خروجی ترمینال قفل برقی به صورت لحظه‌ ای می‌ باشد ولی اگر غیر فعال باشد برق خروجی ترمینال قفل برقی 24V بوده تا زمانی که درب کاملاً باز بشود بعد خاموش می‌ شود چون تمامی قفل برقی موجود 12V می‌ باشد حتماً این آپشن فعال بشود.

LED3: به معنب چگونگی عمل کرد ترمینال STOP توسط سیم جامپر شود یا توسط مقاومت 8/2K اهم جامپر شود که حتماً این آپشن غیرفعال بشود.

LED4: برای درب سنگین و دارای ورودی رمپ‌ دار یعنی شیب‌ دار می‌ باشد حتماً غیر فعال باشد

LED5: چگونگی عمل کرد چشمک زدن فلاشر موقع باز و بسته شدن در.

مثال ۱ برای پروگرام کردن (یعنی فعال نمودن قفل برقی)

 1. کلید P1 و P2 را با هم نگه دارید تا همه چراغ‌ های L1 تا L5 شروع به چشمک زدن کند بعد کلیدها را رها نمایید.
 2. با زدن ممتد کلید P1 می‌ توانید آپشن L1 تا L5 که هر کدام به صورت جداگانه توضیح داده شد را وارد شوید.
 3. با زدن ممتد کلید P2 می‌ توانید آن آپشن مورد نظر را فعال یا غیر فعال نمایید. به طور مثال شما با کلید P1 وارد آپشن L1 شدید یعنی تنظیم مقدار تایم برای اتوماتیک بسته شدن درب با زدن ممتد کلید P2 این آپشن را فعال نمایید. حالا به جای زدن ممتد کلید P2 می‌ توانید کلید P2 را به مدت چند ثانیه نگه داشته تا یکی از LEDهای L1 تا L5 به طور ثابت روشن شده که نشان گر آن است که آپشن L1 حالا با ثابت روشن شدن یکی از LED ها یعنی روی چه مقدار تایمی تنظیم است. در چنین حالتی می‌ توانید با زدن ممتد کلید P2 مقدار تایم اتوماتیک بسته شدن تایم از L1 تا L5 را انتخاب نمایید.
 4. با زدن کلید P1 وارد مرحله قبل آپشن شده به معنی این که در این مرحله LED1 شروع به چشمک زدن می‌ کند.
 5. با زدن کلید P3 چراغ کلید P3 روشن شده به معنب این که وارد آپشن مرحله دوم شدید.
 6. با زدن ممتد کلید P1 وارد آپشن LED2 شده اید.
 7. با زدن ممتد کلید P2 می‌ توانید LED2 در آپشن مرحله دوم که برای چگونگی فعال کردن خروجی ترمینال قفل برقی می‌ باشد را فعال یا غیر فعال نمایید.
 8. با نگه داشتن کلید اول P1 همراه با کلید P2 به مدت چند ثانیه همه LED های L1 تا L5 شروع به چشمک زدن می‌ کند. بعد کلید را رها نمایید. بعد از ۳ ثانیه تنظیم‌های انجام شده ذخیره می‌ شود.
verification

با عضویت در سایت آخرین اخبار به شماره همراه شما پیامک شود .