درب اتوماتیک کرکره ای | درب اتوماتیک شیشه ای | درب اتوماتیک پارکینگی | درب اتوماتیک صنعتیhttps://arta-door.comمشاوره، فروش و اجرای انواع سیستم های درب اتوماتیک کرکره ای، درب اتوماتیک شیشه ای، درب اتوماتیک پارکینگی، درب اتوماتیک صنعتی و کرکره برقیکرکره اتوماتیک رولاپ آقای موحدیhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-رولاپ-آقای-موحدی/Sat, 21 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک رولاپ آقای رضویانhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-رولاپ-آقای-رضویان/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک رولاپ آقای نادریhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-رولاپ-آقای-نادری/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک رولاپ فشمhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-رولاپ-فشم/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک آقای کیهانhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-آقای-کیهان/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400درب اتوماتیک آقای امیریhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-آقای-امیری/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک آقای صادقیhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-آقای-صادقی/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400پروژه دروس شرکت توسعه تجارت داتامhttps://arta-door.com/project/پروژه-دروس-شرکت-توسعه-تجارت-داتام/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک نارمکhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-نارمک/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک نیاورانhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-نیاوران/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -0400کرکره اتوماتیک دارآبادhttps://arta-door.com/project/کرکره-اتوماتیک-دارآباد/Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 -04009 دلیل برای استفاده از درب اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/9-دلیل-برای-استفاده-از-درب-اتوماتیک/Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 -050010 مزیت درب اتوماتیک شیشه ایhttps://arta-door.com/blog/10-مزیت-درب-اتوماتیک-شیشه-ای/Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 -050013 دلیل برای استفاده از کرکره اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/13-دلیل-برای-استفاده-از-کرکره-اتوماتیک/Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 -0500معرفی انواع کرکره اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/معرفی-انواع-کرکره-اتوماتیک/Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 -0500ارائه دهندگان خدمات درب اتوماتیک چگونه مسئولیت خود را محدود می کنندhttps://arta-door.com/blog/ارائه-دهندگان-خدمات-درب-اتوماتیک-چگونه-مسئولیت-خود-را-محدود-می-کنند/Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 -0500آموزش مختصر در ایمنی و نصب درب کرکره ای اتوماتیک گاراژhttps://arta-door.com/blog/آموزش-مختصر-در-ایمنی-و-نصب-درب-کرکره-ای-اتوماتیک-گاراژ/Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 -0500درب اتوماتیک رولاپ| آقای رضاییhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-رولاپ|-آقای-رضایی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خروج از درب های اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/خروج-از-درب-های-اتوماتیک/Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 -0500بررسی آسیب ها و صدمات درب اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/بررسی-آسیب-ها-و-صدمات-درب-اتوماتیک/Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 -0500اهمیت چک کردن روزانه درب های اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/اهمیت-چک-کردن-روزانه-درب-های-اتوماتیک/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقایسه ایمنی درب های اتوماتیک و درب های دستیhttps://arta-door.com/blog/مقایسه-ایمنی-درب-های-اتوماتیک-و-درب-های-دستی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای رولاپ صنعتی شرکت هلیکوپتری ایرانhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-رولاپ-صنعتی-شرکت-هلیکوپتری-ایران/Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 -0400درب اتوماتیک کرکره ای پارکینگی تهرانhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-پارکینگی-تهران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای فروشگاهی بومهنhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-فروشگاهی-بومهن/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای پارکینگی آپارتمان مسکونی پاسدارانhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-پارکینگی-آپارتمان-مسکونی-پاسداران/Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 -0400درب اتوماتیک کرکره ای برای واحد تجاری ابزار آلات عسگری نصب و راه اندازی شد و سایر مشخصات فنی مربوط به درب اتوماتیک و ساخت و نصب و برندهای استفاده شده در آندرب اتوماتیک شیشه ای مربای موسویhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-مربای-موسوی/Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 -0400درب اتوماتیک کرکره ای برای واحد تجاری ابزار آلات عسگری نصب و راه اندازی شد و سایر مشخصات فنی مربوط به درب اتوماتیک و ساخت و نصب و برندهای استفاده شده در آندرب اتوماتیک کرکره ای صنعتی مربای موسویhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-صنعتی-مربای-موسوی/Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 -0400درب اتوماتیک کرکره ای برای واحد تجاری ابزار آلات عسگری نصب و راه اندازی شد و سایر مشخصات فنی مربوط به درب اتوماتیک و ساخت و نصب و برندهای استفاده شده در آندرب اتوماتیک کرکره ای مترو دولت آبادhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-مترو-دولت-آباد/Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 -0400درب اتوماتیک کرکره ای برای واحد تجاری ابزار آلات عسگری نصب و راه اندازی شد و سایر مشخصات فنی مربوط به درب اتوماتیک و ساخت و نصب و برندهای استفاده شده در آننکات مهم در خرید کرکره اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/نکات-مهم-در-خرید-کرکره-اتوماتیک/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقایسه تیغه های فوم دار با تیغه های آلومینیوم در کرکره برقیhttps://arta-door.com/blog/مقایسه-تیغه-های-فوم-دار-با-تیغه-های-آلومینیوم-در-کرکره-برقی/Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 -0400درب اتوماتیک کرکره ای صنعتی فروشگاه ابزار عسگریhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-صنعتی-فروشگاه-ابزار-عسگری/Sat, 03 Feb 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای برای واحد تجاری ابزار آلات عسگری نصب و راه اندازی شد و سایر مشخصات فنی مربوط به درب اتوماتیک و ساخت و نصب و برندهای استفاده شده در آندرب اتوماتیک کرکره ای صنعتی پتروشیمی واوانhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-صنعتی-پتروشیمی-واوان/Sat, 03 Feb 2018 00:00:00 -0500درب فروشگاهی کرکره ای که برای واحد صنعتی پتروشیمی واوان نصب شد و توضیحات مربوط به طراحی و ساخت و نصب و برندهای درب اتوماتیک استفاده شده در آندرب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ فروشگاه رافلhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-اسلایدینگ-فروشگاه-رافل/Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک ریلی کشویی پاسدارانhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-ریلی-کشویی-پاسداران/Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک سکشنال برج ملاصدراhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-سکشنال-برج-ملاصدرا/Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک لولایی برج مهدیانhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-لولایی-برج-مهدیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای مبلمان استقبالhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-مبلمان-استقبال/Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای فروشگاهی ال جیhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-فروشگاهی-ال-جی/Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای فروشگاهی سامسونگhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-فروشگاهی-سامسونگ/Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای خانگی پاناسونیکhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-خانگی-پاناسونیک/Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای فروشگاهی مبلمان استقبال شعبه دلاورانhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-فروشگاهی-مبلمان-استقبال-شعبه-دلاوران/Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای فروشگاهی مبلمان الدورادوhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-فروشگاهی-مبلمان-الدورادو/Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای مبلمان یاتاشhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-مبلمان-یاتاش/Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای نمایندگی اُجنرالhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-نمایندگی-اُجنرال/Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای صنعتی نمایندگی رنوhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-صنعتی-نمایندگی-رنو/Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای صنعتی نمایندگی BMWhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-صنعتی-نمایندگی-BMW/Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای ایران خودروhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-ایران-خودرو/Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای کارخانه پارس خودروhttps://arta-door.com/project/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-کارخانه-پارس-خودرو/Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب درب پارکینگی برد کنترل مدل لنگر A01https://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-درب-پارکینگی-برد-کنترل-مدل-لنگر-A01/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب درب پارکینگی برد کنترل مدل لنگر A01 و روش پاک کردن حافظهراهنمای نصب کنترل تردد اتوماتیک پارکینگ راهبند مدلSigno 4 6https://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-کنترل-تردد-اتوماتیک-پارکینگ-راهبند-مدلSigno-4-6/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب کنترل تردد اتوماتیک پارکینگ راهبند مدلSigno 4 6 و روش شناسایی و پاک کردن کورس اهرمراهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی زیر سقفی یا سکشنال مدل اسپاینhttps://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-درب-اتوماتیک-پارکینگی-زیر-سقفی-یا-سکشنال-مدل-اسپاین/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی زیر سقفی یا سکشنال مدل اسپاین و روش پاک کردن و ست کردن ریموتراهنمای نصب کنترل تردد اتوماتیک پارکینگ (راهبند مدل WIL 4 6)https://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-کنترل-تردد-اتوماتیک-پارکینگ-(راهبند-مدل-WIL-4-6)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500هنگام نصب کنترل تردد اتوماتیک پارکینگ (راهبند مدل WIL 4 6) ابتدا اهرم و فنر بخش مکانیکی را نصب کرده و سپس طبق راهنما بخش الکترونیکی و ریموت را ست کنید.راهنمای درب اتوماتیک پارکینگی (درب لولایی مدل وینگوA60)https://arta-door.com/blog/راهنمای-درب-اتوماتیک-پارکینگی-(درب-لولایی-مدل-وینگوA60)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب لولایی مدل وینگوA60 یک درب اتوماتیک پارکینگی است و راهنمای نصب آن و روش ست کردن و پاک کردن ریموتراهنمای نصب درب اتوماتیک nice مدل a60https://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-درب-اتوماتیک-nice-مدل-a60/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای دقیق نصب درب اتوماتیک مدل nice a60 و روش ست کردن و پاک کردن ریموتراهنمای کارکرد درب اتوماتیک پارکینگی (ریموت کنترل) کنترل یونیت MC824https://arta-door.com/blog/راهنمای-کارکرد-درب-اتوماتیک-پارکینگی-(ریموت-کنترل)-کنترل-یونیت-MC824/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (کشویی) مدل Robus 600-1000 و روش ست کردن و پاک کردن ریموت و پروگرام کردنراهنمای نصب درب اتوماتیک صنعتی (کشویی)https://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-درب-اتوماتیک-صنعتی-(کشویی)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (کشویی) مدل Thor Th1561-1500k و روش ست کردن و پاک کردن ریموتراهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (کشویی)https://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-درب-اتوماتیک-پارکینگی-(کشویی)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (کشویی) مدل Robus 600-1000 و روش ست کردن و پاک کردن ریموت درب اتوماتیکراهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (جک لولایی) مدل وینگو 4024https://arta-door.com/blog/راهنمای-نصب-درب-اتوماتیک-پارکینگی-(جک-لولایی)-مدل-وینگو-4024/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500جهت نصب درب اتوماتیک پارکینگ جک لولایی مدل وینگو و تنظیمات نحوه باز و بسته شدن درب و تنظیم ریموت کنترل راهنمای دقیقی وجود دارد که مطالعه آن توصیه می شوددرب اتوماتیک شیشه ای ریلیhttps://arta-door.com/blog/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-ریلی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای ریلی یا درب برقی کشویی برای فضاهای نصب تک درب مناسب بوده و قابلیت اتصال به دستگاه حضور وغیاب،باطری،اتصال به سیستم هشدار جهت خروج اضطراری می باشد.نحوه عملکرد ریموت کنترل دربهای اتوماتیکhttps://arta-door.com/blog/نحوه-عملکرد-ریموت-کنترل-دربهای-اتوماتیک/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500ریموت ها دارای یک کد منحصر به فرد بین کلید و دستگاه می باشند که با فشردن هر یک از کلیدهای ریموت درب اتوماتیک یک کلید 8 بیتی در شعال 20 تا 50 متری منتشر و توسط دستگاه گیرنده دریافت شده و بدین ترتیب اتصال برقرار و کلید های ریموت کار می کنندنحوه نصب درب اتوماتیک کرکره ایhttps://arta-door.com/blog/نحوه-نصب-درب-اتوماتیک-کرکره-ای/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500در نصب کرکره برقی بهتر است اول قسمت های الکترونیکی همچون برد رسیور و ریموت را نصب کرده و سپس موتور را نصب کنید. قبل از آن بررسی کنید که آیا میتوان ریل درب اتوماتیک کرکره ای را مستقیما به دیوار پیچ کرد یا نیاز به نصب آهن آلات است.اجزای اصلی درب اتوماتیکhttps://arta-door.com/اجزای-اصلی-درب-اتوماتیک/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک از 6 جز اصلی تشکیل شده است شامل گیربکس یا جعبه دنده ،برد الکترونیک، موتور الکتریکی، شستی کنترل دستی، تجهیزات ایمنی و ریموت کنترل درب اتوماتیکدرب اتوماتیک الکترومکانیکیhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-الکترومکانیکی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500نحوه عملکرد الکترومکانیکی به این صورت است که در داخل جک موتوری وجود دارد که با انتقال نیرو به گیربکس باعث می شود جک گردش کرده و درب باز یا بسته شود.تعمیرات درب اتوماتیکhttps://arta-door.com/تعمیرات-درب-اتوماتیک/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500با توجه به تنوع درب اتوماتیک همچون درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک پارکینگ، تعمیرات دربهای اتوماتیک و قطعات مختلف آن و قیمت تعمیر درب اتوماتیک وبنا بر این هزینه تعمیر درب اتوماتیک گستردگی زیادی دارد تعمیر جک پارکینگ و تعمیر کرکره برقی از این دست تعمیرات هستند.درب اتوماتیک ضد حریقhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-ضد-حریق/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک ضد حریق یک درب مقاوم دربرابر حرارت بالاست که در هنگام بروز آتش سوزی می تواند از گسترش آتش از یک فضا به فضاهای جنبی جلوگیری کند.در ساختمان آنها از لایه های پشم سنگ با ضخامت های متفاوت و چهارچوب های فولادی استفاده شده استدرب اتوماتیک ضد سرقتhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-ضد-سرقت/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک ضد سرقت در کلیه زمانهای کاری ویژگی های یک درب اتوماتیک معمولی را ارائه می دهد و ویژگی های امنیتی آن مانند قفل های خودکار و پوششهای قفلها در زمان های غیر کاری فعال می شوند.قیمت درب اتوماتیکhttps://arta-door.com/قیمت-درب-اتوماتیک/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک هوشمندhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-هوشمند/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک هوشمند نسل بعدی دربهای اتوماتیک هستند که با پیشرفت تکنولوژی هماهنگ شده اند. بدین ترتیب که کنترل آنها با ابزارهای هوشمند ممکن شده است.درب اتوماتیک هیدرولیکیhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-هیدرولیکی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500در سیستم های هیدرولیکی انتقال نیرو توسط مایع انجام شده به صورتی که فشار وارد شده را به صورت کاملا مساوی در همه جهات منتقل می کند. درب اتوماتیک هیدرولیکی نیز بر همین اساس کار کرده و صدای کمتری دارد.درب اتوماتیک خروج اضطراریhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-خروج-اضطراری/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب های اتوماتیک خروج اضطراری در هنگام حادثه کاملا باز مانده و یا با کنترل دستی قابلیت جمع شدن دارند تا امکان استفاده از تمامی عرض درب را برای فرار و خروج از مکان فراهم کنند.درب اتوماتیک اسلایدینگhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-اسلایدینگ/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب های اتوماتیک اسلایدینگ مکانیزمی کشویی را برای باز و بسته شدن دارنددرب های اسلایدینگ از نوع شیشه ای بوده و نصب و راه اندازی آن آسان است. مناسب چهارچوب هایی است که محدودیت در عرض ندارند .درب اتوماتیک رول آپhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-رول-آپ/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای که به دلیل جمع شدن از بالا رول آپ نامیده می شود نوعی کرکره اتوماتیک است که از تیغه های فولادی و با پلی کربنات و یک موتور تشکیل شده است.درب اتوماتیک اتاق عملhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-اتاق-عمل/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500در قسمت های مختلف یک بیمارستان درب های با قابلیت های مختلف نیاز است. مثلا درفضاهای رادیو گرافی نیاز به دربهایی با قابلیت ضد اشعه داریم و در فضاهای آزمایشگاهی نیاز به دربهایی با روکشهای ضد میکروبی و در بعضی مواقع نیاز به اتاق پاک بیمارستانی و دربهایی با قابلیت درزبندی وجود دارد.جک پارکینگیhttps://arta-door.com/جک-پارکینگی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500معرفی انواع جک های پارکینگی و شرح عملکرد آنها و معرفی ساختار جک پارکینگی شامل موتور، حرکت و منبع تغذیه جک پارکینگی الکترومکانیک و جک پارکینگی الکترو هیدرولیکدرب آشیانه هواپیما و هلیکوپترhttps://arta-door.com/درب-آشیانه-هواپیما-و-هلیکوپتر/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک رول آپ صنعتی بدون محدویت عرض از جمله محصولات جدید آرتا در برای سهولت تردد در فضاهای بزرگ می باشد قابلیت نصب کنترل از دیگر ویژگیهای این درب برقی استدرب اتوماتیک کرکره ای نیم گردhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-نیم-گرد/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای یک نوع درب برقی نیم گرد برای فروشگاها ها دیگر ساخاتمانهای نیم گرد طراحی و تولید می شود در حالی که به رول آپ است یعنی به سمت بالا جمع می شود و قابلیت های دیگر درب های کرکره ای را داردکرکره برقیhttps://arta-door.com/کرکره-برقی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500معرفی کرکره برقی یا کرکره اتوماتیک و نحوه و مراحل نصب آن و قیمت کرکره برقی و مشخصات موتوربرندهاhttps://arta-door.com/برندها/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500برندهای تولید کننده درب اتوماتیک، کرکره برقی، کرکره اتوماتیک با کاربری های صنعتی، پارکینگی و فروشگاهیمشتریانhttps://arta-door.com/مشتریان/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500projecthttps://arta-door.com/project/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500پروژه های انجام شده درب اتوماتیک، درب صنعتی، کرکره برقی و سایبان، درب اتوماتیک کرکره ای و شیشه ای، پارگینگی و صنعتیسایه بان دستیhttps://arta-door.com/سایه-بان-دستی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500تولید و نصب انواع سایبان دستی با بهترین کیفیت و بروزترین تکنولوژی توسط شرکت آرتادر با ویژگی مقاوم در برابر نور خورشید، ضد آب، قابل تنظیم بودن شیب سایباندرب اتوماتیک کرکره ای پلی کربناتhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-پلی-کربنات/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک کرکره ای پلی کربنات با تیغه های شفاف برای درب های عرض کوچک استفاده می شود. این نوع کرکره برقی خاصیت ضد سرقت داشته و با زوارهای آلومینیومی جهت زیباسازی محیط نیز به کار می رود.خدمات چاپ روی درب اتوماتیک کرکره ایhttps://arta-door.com/خدمات-چاپ-روی-درب-اتوماتیک-کرکره-ای/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500چاپ آنتی یووی بر روی کرکره برقی یا کرکره اتوماتیک از دیگر خدمات آرتادر است که در مقابل فرسایشات جوی، آلودگی هوا و تینر و مواد شوینده مقاوم استخدمات پس از فروشhttps://arta-door.com/خدمات-پس-از-فروش/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500خدمات پس از فروش شرکت آرتادر برای دربهای اتوماتیک, دربهای برقی, با بهره گیری از تیم مجرب و متعهد در خدمت مشتریان استسقف متحرک (اتوماتیک)https://arta-door.com/سقف-متحرک-(اتوماتیک)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500سقف متحرک یا سقف اتوماتیک در بالکن و تراس ها و فضا سازی و دکور کردن اماکن تجاری روباز همچون رستوران ها پارکینهای ویژه نصب شده و فضای زیرین را از نور خورشید و باران محافظت می کندسایه بان (کاوردار)https://arta-door.com/سایه-بان-(کاوردار)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500سایبان کاوردار با پارچه مقاوم قابلیت نصب سنسور باد ونور خورشید را داشته و برای فضای های باز و پشت با م ها پنجره های بارانگیر و آفتابگیر مناسب است.سایه بان برقیhttps://arta-door.com/سایه-بان-برقی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500سایبان برقی قابلت نصب در اکثر اماکن را داشته و فضای زیرین را از نورخورشید و باد و باران محافظت میکند. سایه بان اتوماتیک با وسایل ارتباطی کنترل شده و در برابر زنگ خوردگی مقاوم استدرب اتوماتیک صنعتی (کشویی)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-صنعتی-(کشویی)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک صنعتی (سکشنال)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-صنعتی-(سکشنال)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک صنعتی سکشنال یا درب برقی زیرسقفی مناسب فضاهای صنعتی بزرگ با محدودیت عرض است نصب درب نفر رو،امنیت و استحکام بالا،و دارابودن سیستم خلاص کن دستی از ویژگیهای این درب برقی استدرب اتوماتیک صنعتی (کرکره ای)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-صنعتی-(کرکره-ای)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک صنعتی کرکره ای رول آپ در سوله های بزرگ وجهت کنترل تردد ماشین آلات بزرگ همچون هواپیما ها نصب می شود. این نوع کرکره برقی با موتورساید صنعتی کار می کنددرب اتوماتیک پر سرعت (های اسپید)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-پر-سرعت-(های-اسپید)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک صنعتی پرسرعت یا درب های اسپید در محل های صنعتی و ورودی هایی که جهت آلودگی ها و کنترل دما و فشار محیط لازم است به کار برده می شود.سرعت بالا،عدم محدودیت تعداد تردد وقابلیت استفاده در قطع برق از ویژگیهای این درب برقی استدرب اتوماتیک پارکینگ (راهبند)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-پارکینگ-(راهبند)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راه بند برای کنترل تردد در نقاط پرتردد مانند رمپ ورودی ها،عوارضی ها، پارکینگهای عمومی، پاسازها و شامل راهبند اهرمی،راهبند ستونی،راهبند الکترومکانیک،راهبند الکترو هیدرولیک استدرب اتوماتیک پارکینگ ریلی (کشویی)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-پارکینگ-ریلی-(کشویی)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک پارکینگ (زیر سقفی یا سکشنال)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-پارکینگ-(زیر-سقفی-یا-سکشنال)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک پارکینگ (کرکره ای)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-پارکینگ-(کرکره-ای)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای گردانhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-گردان/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای لولایی و تا شوhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-لولایی-و-تا-شو/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای نیم گرد و تمام گردhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-نیم-گرد-و-تمام-گرد/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپیhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-تلسکوپی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای تک لت و دو لت بازشوhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-تک-لت-و-دو-لت-بازشو/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای تک لت و دو لت بازشو برای مکانهایی با محدودیت فضا مناسب بوده و بیشتر نفر رو است حداقل مصرف انرژی، زیبایی و بی صدا بودن از دیگر ویژگیهای این در استدرب اتوماتیک کرکره ای (صنعتی)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-(صنعتی)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک صنعتی جهت نصب در کارخانجات و مسیر ماشینهای صنعتی پرتردد مناسب است. این نوع کرکره برقی با سرعت و امنیت و استحکام بالا، استهلاک و خرابی کمی دارددرب اتوماتیک کرکره ای (خانگی)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-(خانگی)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب کرکره ای اتوماتیک در دربها و پنجره ها و دیگر قسمتهای ساختمان قابل استفاده است. کرکره برقی علاوه بر محافظت و ایجاد امنیت ساختمان با ارتباط با دیگر وسایل و ریموت ها قابلیت تبدیل شدن به کرکره هوشمند را دارددرب اتوماتیک کرکره ای (فروشگاهی)https://arta-door.com/درب-اتوماتیک-کرکره-ای-(فروشگاهی)/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500کرکره اتوماتیک فروشگاهی از موتور توبولار و موتور ساید زنجیری استفاده می کند.این نوع درب برقی قابلیت ترمز اضطراری،کنترل با موبایل و نصب باطری هنگام قطع برق را دارد.سایه بانhttps://arta-door.com/سایه-بان/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500سایبان برقی یا سقف متحرک برقی جهت پوشش مناطق روباز از باران و آفتاب تولید و به فروش میرسدکه در سیستم های هوشمند ساختمان می تواند به طور خودکار در شبانه روز باز و بسته شوددرب اتوماتیک صنعتیhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-صنعتی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک صنعتی جهت کنترل تردد و عبور و مرور درد کارخانجات، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، آشیانه هواپیماها به جهت سرعت بالا نصب و راه اندازی می شوددرب اتوماتیک پارکینگیhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-پارکینگی/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک پارکینگ در ساختمانهای امروزی یک ضرورت به شمار می رود که امکان استفاده آسان با ریموت کنترل درب پارکینگ را فراهم می کنددرب اتوماتیک شیشه ایhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-شیشه-ای/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای بیشتر نفررو بوده و کاربردهای طراحی و دکوراتیو دارند و به دلیل مصرف انرژی پایین پرفروش نیز می باشنددرب اتوماتیک کرکره ایhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-کرکره-ای/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500کرکره های اتوماتیک برقی در سه نوع کرکره فروشگاهی،کرکره خانگی و کرکره صنعتی تولید و به فروش می رسد.bloghttps://arta-door.com/blog/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500راهنمای نصب، تعمیرات، نگهداری و خدمات پس از فروش درب اتوماتیک، کرکره برقی و سایبان، درب اتوماتیک کرکره ای شیشه ای، پارگینگی و صنعتیتماس با ماhttps://arta-door.com/تماس-با-ما/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درباره ماhttps://arta-door.com/درباره-ما/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب اتوماتیک شیشه ای مثلثی یا زاویه ایhttps://arta-door.com/درب-اتوماتیک-شیشه-ای-مثلثی-یا-زاویه-ای/Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 -0500درب شیشه ای اتوماتیک زاویه ای یا درب برقی شیشه ای مثلثی در واقع همان درب دو لت است که هر یک از لت ها مانند راس مثلث قرار گرفته و هر دو با یک اپراتور کار می کنند.